EN CZ

KOCH

Studijní materiály

Zimní semestr

Zkratka Název předmětu
BACH  Bioanalytická chemie ve vývoji léčiv
BB  Buněčná biologie
BEPI Bez praxe do praxe I
BEPII  Bez praxe do praxe II
BF  Biofyzika
BIOR1  Bioorganická chemie
CBL2 Chemie přírodních a biol. aktiv. látek 2
CN  Chemie nutraceutik
DIP1 Diplomová práce 1
DIP3  Diplomová práce 3
EAVR  Enzymy, antioxidanty a volné radikály
FD  Měření biol.aktiv.léčiv -farmakodynamika
CHHS Chemie heterocyklických sloučenin
KOCH  Kapitoly z organické chemie
MBM Molekulární biologie v medicíně
MMC Makromolekulární chemie
MMCH  Makromolekulární chemie
MOS  Metodika organických syntéz
NLD  Nekonvenční léčiva a diagnostika
OCC Cvičení z organické chemie
OC2 Organická chemie 2
OM  Optické metody
OS Oborový seminář z organické chemie
OSE1  Oborový seminář 1
OSE3  Oborový seminář 3
OSPF  Organická syntéza na pevné fázi
OS1 Oborový seminář 1
OS3  Oborový seminář 3
OS5  Oborový seminář 5
SBP Seminář k bakalářské práci
SC  Stereochemie
SCH Stereochemie
TOPL  Toxikologie omamných a psychotrop. látek
VL Vývoj léčiv
ZBC  Základy bioorganické chemie
ZPVNL  Základní principy vývoje nových léčiv

Letní semestr

Zkratka Název předmětu
ADME Základy ADME a toxického hodnocení léčiv
BEPI  Bez praxe do praxe I
BEPII  Bez praxe do praxe II
BP  Bakalářská práce
CBL1 Chemie přírodních a biol. aktiv. látek 1
CMB Cvičení z molekulární biologie
COCH  Cvičení z organické chemie
DIP2  Diplomová práce 2
DIP4 Diplomová práce 4
DP2  Diplomová práce 2
DP4 Diplomová práce 4
ET  Experimentální toxikologie
FAR  Základy farmakologie
CHL  Informační zdroje v chemických vědách
CHN2  Chemické názvosloví 2
KBCH  Kapitoly z bioorganické chemie
MCHL Management chemické laboratoře
MOR Mechanismy organických reakcí
NMR  Cvičení z NMR
OBHBP  Obhajoba bakalářské práce
OBHDP  Obhajoba diplomové práce
OCCH  Cvičení z organické chemie
OC1  Organická chemie 1
ODV  Ochrana duševního vlastnictví
OCHBI Organická chemie
OCH3 Vybrané kapitoly z organické chemie
OP  Oborová praxe
OSE2  Oborový seminář 2
OSE4  Oborový seminář 4
OS2  Oborový seminář 2
OS4  Oborový seminář 4
OS6  Oborový seminář 6
PAR  Parazitologie
PCM Preparativní chromatografické metody
POC Cvičení z bioorganické chemie
POCX  Pokročilé laborat. cvičení z org. chemie
PPC  Průmyslové právo v chemii
PROCH Průmyslová organická chemie
RL Registrace léčiv a patentová ochrana
SMO  Separační metody pro organiky
SOCH  Seminář z organické chemie
SOCHA  Seminář z organické chemie
SZOCH  Seminář ze základů organické chemie
SZZAC  Analytická chemie
SZZAN  Analytická chemie
SZZBA  Chemie biologicky aktivních látek
SZZBI  Základy biochemie a molekulární biologie
SZZBO  Bioorganická chemie
SZZFC  Fyzikální chemie
SZZMB  Molekulární biologie
SZZOF Obecná a fyzikální chemie
SZZOG Organická chemie
SZZOR  OCH-Heterocykly,Stereochemie,Mechanismy
SZZOZ  Organická chemie – základ
SZZPB  Patobiochemie
SZZSY  Organická syntéza
TOCH  Toxikologie
ZCHV  Základy chemických výpočtů
ZOCH Základy organické chemie
 ZPF  Základy průmyslové farmacie