EN CZ

KOCH

Organická chemie

Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru  Bioorganická chemie a chemická biologie a navazujícího magisterského studijního oboru organická chemie. Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie je tříletý. Studenti jsou ke studiu přijati na základě úspěšného složení přijímací zkoušky z chemie a biologie (více zde). Po úspěšném složení Státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce mohou studenti dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu  Bioorganická chemie a chemická biologie, kde je přímá prostupnost a studenti již nemusí do toho navazujícího magisterského studia vykonat přijímací zkoušku. Absolventi bakalářského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie mají také možnost dále postoupit do navazujícího magisterského oboru Organická chemie, Analytická chemie, Anorganická chemie a Fyzikální chemie, avšak po úspěšném složení přijímací zkoušky (více zde). Studenti navazujícího magisterského oboru Organická chemie jsou ke studiu přijati na základě vykonání přijímací zkoušky. Studenti bakalářského studijního oboru Chemie a Biochemie mají přímou prostupnost a přijímací zkoušku konat nemusí.

 

Katedra organické chemie garantuje studium v následujících oborech:

Pro více informací o těchto studijních oborech se obracejte na:

Katedru organické chemie PřF UP
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
e-mail: miroslav.soural@upol.cz
telefon: +420 585 634 418
+420 585 632 196 (UMTM)