EN CZ

KOCH

Knihy a skripta

Edice Katedry organické chemie doporučuje:

 • La-Venia, A.; Ventosa, P. A.; Krchňák, V.
  Peptidomimetics via Iminium Chemistry on Solid Phase: Single, Fused, and Bridged Heterocycles
  kapitola v knize, Springer, 2017.
 • Urban, M.; Kvasnica, M.; Dickinson, N. J.; Šarek, J.
  Biologically active triterpenoids usable as prodrugs
  Kapitola v knize: Terpenoids and Squalene: Biosynthesis, Functions and Health Implications., Nova Science Publishers, 2015.
 • Džubák, P.; Urban, M.; Hajdúch, M
  Vývoj nových léčiv
  Kapitola v knize: Molekulární medicína, Galén, 2015.
 • Cankařová, N.; Krchňák, V.
  Solid-Phase Synthesis Enabling Chemical Diversity
  kapitola v knize, John Wiley & Sons, Inc., 2013.
 • Cankařová, Naděžda; Krchňák, Viktor
  Solid-Phase Synthesis Enabling Chemical Diversity
  kapitola v knize Diversity-Oriented Synthesis: Basics and Applications in Organic Synthesis, Drug Discovery, and Chemical Biology, Wiley & Sons, Inc., 2013.
 • Hlaváč J.; Soural M.; Krchňák V.
  Practical Aspects of Combinatorial Solid-Phase Synthesis
  kapitola v knize Solid-Phase Organic Synthesis: Concepts, Strategies and Applications, Wiley & Sons, Inc., 2012.
 • Šarek, J.; Kvasnica, M.; Vlk, M.; Urban, M.; Džubak, P.; Hajdúch, M.;
  Research on Melanoma – A Glimpse into Current Directions and Future Trends
  kapitola v knize, Intech open access publisher, 2011.
 • Šarek, J.; Kvasnica, M.; Vlk, M.; Biedermann, D.;
  Pentacyclic Triterpenes as Promising Agents in Cancer
  kapitola v knize, Nova Publishers (USA), 2010.
 • Soural,M.; Hlaváč, J.; Krchňák, V.
  Linkers for Solid-Phase Peptide Synthesis
  kapitola v knize Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry Vol.3-Building Blocks, Catalysis and Coupling Chemistry) WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, 2010.
 • Hradil, P.
  Moderní metody organické syntézy v reakčních schématech
  kniha, UP Olomouc 2007.
 • Hradil P., Hlaváč J.
  Synthesis of nitrogen- and oxygen-containing heteroaromatic compounds from α-substituted ketones
  kapitola v knize Modern Approaches to the Synthesis of O-and N-Heterocycles – Teodoro S. Kaufman and Enrique L. Larghi 2007.
 • Holý, A.
  Principy bioorganické chemie ve vývoji antivirotik a cytostatik
  Kniha, UP Olomouc 2004.

Skripta členů katedry v nakladatelství UP Olomouc:

 • Brulíková, L.; Urban, M.
  Kapitoly z bioorganické chemie, 2015.
 • Lemrová, B.; Fülöpová, V.
  Praktické aspekty syntézy na pevné fázi, 2015.
 • Slouka,J.; Soural, M.
  Stručný přehled nejdůležitějších organických reakcí, jejich mechanismu a syntetického využití. Část I – Adiční reakce, 2011.
 • Stýskala J., Gucký T., Cankař P., Soural M., Motyka K., Hradil P.
  Cvičení z organické chemie; 3. upravené vydání, 2010.
 • Slouka, J.; Fryšová, I.; Cankař, P.
  Průvodce některými úvodními kapitolami organické chemie, 2010.
 • Motyka, K.; Hlaváč, J.
  Stručný přehled separačních metod, 2009.
 • Slouka J., Fryšová I., Stýskala J.
  Stručný přehled organické chemie ve formě reakčních schémat, 6. Organické deriváty dusíku, 2007.
 • Bekárek V., Fryšová I.
  Optické metody v chemické analýze; 3. přepracované vydání, 2007.
 • Stýskala J., Gucký T., Fryšová I., Hradil P.
  Cvičení z organické chemie; 2. upravené vydání, 2007.
 • Slouka J., Fryšová I., Hradil P.
  Stručný přehled organické chemie ve formě reakčních schémat , 5. Organické deriváty síry, 2006.
 • Stýskala, J.; Gucký, T.; Fryšová, I.
  Cvičení z organické chemie, 2005.
 • Slouka, J.; Fryšová, I.; Hlaváč, J.
  Stručný přehled organické chemie ve formě reakčních schémat – 3. Organické deriváty vody, 4. Peroxidy, 2005
 • Slouka, J.; Fryšová, I.; Hlaváč, J.
  Stručný přehled organické chemie ve formě reakčních schémat – 1. Uhlovodíky, 2. Halogenderiváty, 2004
 • Bekárek, V.; Wiedermannová, I.
  Optické metody v chemické analýze, 2003.
 • Slouka, J.; Wiedermannová, I.
  Průvodce některými základními kapitolami v organické chemii, 2003.
 • Hlaváč, J.; Wiedermannová, I.; Hradil, P., a, kol.
  Vybrané úlohy z preparativní organické chemie I, 2002.
 • Wiedermannová, I.; Gucký, T.; Hlaváč, J.
  Vybrané úlohy z preparativní organické chemie II, 2002.