EN CZ

KOCH

Zaměstnanci

Vedení  katedry / Head of the department

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Vedoucí katedry
email: jan.hlavac@upol.cz
telefon:+420 585 634 405
číslo dveří: 3.015
Head of the department
email: jan.hlavac@upol.cz
phone number: + 420 585 634 405
office number:3.015
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc. Zástupce pro komerční aktivity
Deputy for commercial actitities
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Zástupce pro vědu a výzkum
Deputy for science and research

 

Akademičtí pracovníci / Academic personnel

prof. Ing. Pavel Hradil, CSc. profesor
professor
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. profesor
professor
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. docent
associate professor
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. docent
associate professor
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D. docent
associate professor
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. docent
associate professor
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. odborný asistent
researcher
zástupce pro pedagogické záležitosti
Mgr. Barbora Lemrová, Ph.D. odborný asistent
researcher
Mgr. Naděžda Cankařová, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
RNDr. Viktor Krchňák, CSc. vědecký pracovník
researcher
Mgr. Soňa Křupková, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Mgr. Eva Schütznerová, Ph.D. odborný asistent
researcher
Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Mgr. Petra Jedináková vědecký pracovník
researcher
MSc. Sergei Okorochenkov, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Yana Okorochenkova, Ph.D.  vědecký pracovník
researcher
Mgr. Igor Popa, CSc. vědecký pracovník
researcher
Mgr. Tereza Volná vědecký pracovník
researcher
MSc. Vanesa Gimenez Navarro, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Ing. Martin Grepl, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Mgr. Ludmila Slaninová, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Ing. Kamil Kořistek, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
RNDr. Lubomír Kvapil, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Ing. Miroslav Urbášek vědecký pracovník
researcher
Mgr. Veronika Ručilová, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
RNDr. Adam Přibylka, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
David Bon, Ph.D. vědecký pracovník
researcher
Ing. Petr Funk vědecký pracovník
researcher
Mgr. et Mgr. Monika Tomanová vědecký pracovník
researcher

 

Odborní pracovníci / Staff

 

Ing. Radka Navrátilová asistentka
assistant
Ing. Ivana Saitzová projektová manažerka (DPP)
project manager
Kamila Wisnerová laborantka
laboratory technician
Tomáš Orlík správce sítě
IT specialist – network administrator

 

Doktorandi / Ph. D. students

Mgr. David Vanda 1. ročník
1st year
Mgr. Veronika Šamšulová 1. ročník
1st year
Mgr. Petra Králová 1. ročník
1st year
Mgr. Michal Kriegelstein 1. ročník
1st year
Mgr. Ondřej Kováč 1. ročník
1st year
Mgr. Martin Porubský 2. ročník
2nd year
Mgr. Jan Pokorný 2. ročník
2nd year
Mgr. Soňa Krajčovičová 2. ročník
2nd year
Mgr. Leona Krátká 2. ročník
2nd year
Mgr. Lucie Borková 3. ročník
3rd year
Mgr. David Novosád 3. ročník (kombinované studium)
3rd year
Ing. Radim Horák 4. ročník
4rd year
Mgr. Petra Jedináková 4. ročník
4th year
Mgr. Marek Petráček 5. ročník  (kombinované studium)
5th year
Ing. Petr Funk 7. ročník  (kombinované studium)
7th year
Ing. Josef Jansa 7. ročník (kombinované studium)
7th year

 

Externí pracovníci / External staff

prof. RNDr. Jan Slouka, CSc. emeritní profesor
professor emeritus
doc. Ing. Vojtěch Bekárek