EN CZ

KOCH

Lucie Brulíková

Vedoucí výzkumné skupiny

RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. - profil zde

 

Členové

  • Adámková Tereza (Bc. studentka)
  • Kahánková Tereza (Bc. studentka)
  • Kolařík Michal (Bc. student)
  • Voglová Petra (Bc. studentka)

Přehled výzkumných témat

Nově vznikající vědecká skupina bude zaměřena do dvou hlavních oblastí výzkumu:

První z nich bude zaměřena na Design a syntézu nových potenciálních antituberkulotik. Tuberkulóza (TBC) představuje infekční onemocnění způsobené převážně bakterií Mycobacterium tuberculosis a podle WHO zůstává v první desítce nemocí způsobující celosvětově nejvíce úmrtí. Předpokládá se, že do roku 2020 dosáhne počet nově infikovaných jedinců 1 miliardy, aktivní forma tuberkulózy se projeví u 200 milionů jedinců a 35 milionů lidí zemře na následky tuberkulózy. Velkého významu nabývá problém spojený se stále častěji vznikající rezistencí na současné možnosti terapie. Proto je třeba vyvíjet nová léčiva a hledat nové možnosti terapie. Cílem tohoto projektu bude design a syntéza nových potenciálních antituberkulotik. Nejdříve bude věnována pozornost látkám benzoxazolového typu, které budou syntetizovány pomocí klasické i solid-phase syntézy. Dle výsledků biologického testování budou struktury dále upravovány, případně hledán zcela nový farmakofor.

Druhá výzkumná oblast bude zaměřena na Syntézu modifikovaných oligonukleotidů s potenciálním terapeutickým využitím či uplatněním v mnoha dalších oblastech, zejména v diagnostice, molekulární biologii a chemické biologii.

Volná témata BP a DP

  • Syntéza nových potenciálních antituberkulotik odvozených od SQ109
  • Syntéza nových potenciálních antituberkulotik benzoxazolového typu a příbuzných sloučenin