EN CZ

KOCH

Jan Hlaváč

Vedoucí výzkumné skupiny

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. - profil zde

 

Členové

 • Mgr. Soňa Křupková, Ph.D.
 • Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D.
 • MSc. Sergei Okorochenkov, Ph.D.
 • MSc. Yana Okorochenkova, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Kubovičová
 • Mgr. Petra Jedináková (doktorand)
 • Mgr. Leona Krátká (doktorand)
 • Mgr. Martin Porubský (doktorand)
 • Bc. Athanasios Markos (student)
 • Bc. Pavel Vepřík (student)
 • Romana Bajerová (student)

Přehled výzkumných témat

 • Syntéza a studium nových sloučenin s protinádorovou aktivitou
 • Syntéza a studium nových sloučenin s antimikrobiální aktivitou
 • Syntéza a studium nových inhibitorů β-lactamasy
 • Vývoj nových syntetických postupů,
 • Vývoj nových konjugačních reakcí pro značení biomolekul
 • Výzkum nových fluorescenčních sond a značek pro použití in-vitro

Publikace

Jedináková, P.; Šebej, P.; Slanina, T.; Klán, P.; Hlaváč, J.
Study and application of noncatalyzed photoinduced conjugation of azides and cycloocta-1,2,3-selenadiazoles
Chem. Commun. 2016, 52 (-), 4792-4795.

Burglova, K.; Okorochenkov, S.; Hlavac, J.
Efficient route to deuterated aromatics by the deamination of anilines
Org. Lett. 2016, 18 (14), 3342-3345.

Okorochenkov, S.; Burglová, K.; Popa, I.;Hlaváč, J.
Solid-Supported Hydrazone of 4-(4′-Formyl-3′-methoxyphenoxy)butyric Acid As a New Traceless Linker for Solid-Phase Synthesis
Org. Lett. 2015, 17 (2), 180-183.

Volná témata BP a DP

 • Syntéza konjugátů stávajících antibiotik jako nových antimikrobiálních terapeutik
 • Vývoj nových kancerostatik na bázi ligandů interagujících s elongačním faktorem
 • (Foto)chemicky iniciované konjugace biomolekul s nízkomolekulárními látkami
 • Vývoj nových fluorescenčních systémů pro detekci vybraných biomolekul a jejich přeměn