EN CZ

KOCH

Kamil Motyka

Vedoucí výzkumné skupiny

Ing. Kamil Motyka, Ph.D. - profil zde

 

Členové

 • Mgr. Igor Popa, CSc. (vědecký pracovník)
 • Mgr. Ludmila Slaninová, Ph.D. (vědecký pracovník)
 • Mgr. Tereza Volná (vědecký pracovník)

Servisní analytická činnost

 • zajištění měření NMR spekter a jejich interpretace (1D a 2D)
 • stanovení přesné hmoty (HRMS Orbitrap)
 • chirální separace (HPLC, SFC)
 • spektrální vlastnosti (fluorescence, UV-VIS, IČ)
 • stanovení rozpustnosti, log P, pKa
 • údržba a servis analytické instrumentace
 • konzultace při vývoji nových analytických metod

Testování antibakteriální aktivity na vybraných kmenech

Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Mycobacterium vaccae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli

 • difúzní agarový test
 • stanovení minimální inhibiční koncentrace

Přehled výzkumných témat

 • chirální separace
 • fluorescenční sondy

Publikace

 • Brulikova, L., Krupkova, S., Labora, M., Motyka, K., Hradilova, L., Mistrik, M., Bartek, J., Hlavac, J. Synthesis and study of novel pH-independent fluorescent mitochondrial labels based on Rhodamine B RSC Adv. 2016, 6, -, 23242-23251.
 • Perlíková, P.; Rylová, G.; Nauš, P.; Elbert, T.; Tloušťová, E.; Bourderioux, A.; Poštová Slavětínská, L.; Motyka, K.; Doležal, D.; Znojek, P.; Nová, A.; Harvanová, M.; Džubák, P.; Šiller, M.; Hlaváč, J.; Hajdúch, M.; Hocek, M. 7-(2-Thienyl)-7-Deazaadenosine (AB61), a New Potent Nucleoside Cytostatic with a Complex Mode of Action Mol. Cancer. Ther. 2016, 15, 5, 922-937.