EN CZ

KOCH

Jiří Pospíšil

 

banner

 

Vedoucí výzkumné skupiny

RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. - profil zde

 

Členové

Přehled výzkumných témat

  • V naší výzkumné skupině se zaměřujeme zejména na tři hlavní výzkumné oblasti, které v sobě propojují domény organické syntézy, biosyntézy, medicinální chemie a v neposlední řadě fyzikálně-organické chemie. První z těchto oblastí výzkumu se zaměřuje na rostlinné sekundární metabolity odvozené od fenylpropanoidů anebo fenolů. Zde se zaměřujeme zejména na dvě skupiny látek, lignany a neolignany, a na jejich antileishmaniální a antibiotické vlastnosti. Dále nás zajímá oblast přírodních diterpenoidů, zejména pak ent-kaurenů a jejich metabolitů jako je stevia nebo různé gibereliny. Zde se specializujeme na výzkum protirakovinných a antioxidativních vlastností daných látek. V neposlední řadě se zajímáme o vývoj nových syntetických postupů speciálně navržených pro tzv. Divergentně-orientovanou syntézu. V této oblasti cílíme zejména na vývoj nových „mateřských“ reagentů, které by byly schopny pomocí jednoho one-pot protokolu vnést do substrátu značnou strukturní divergenci z pohledu nových funkčních skupin.
  • Pakliže se chcete dozvědět více o naší skupině nebo o některém z výše zmíněných projektů, navštivte prosím naši stránku (http://www.the-pospisil-research-group.cz/).

Volná témata BP a DP

  • Motivovaní studenti jsou vždy vítáni a nechť se informují zde (e-mail: j.pospisil@upol.cz), pakliže se chtějí podílet na některém z výzkumných témat vyvíjených v rámci naší skupiny.