EN CZ

KOCH

Studenti a projekty

Naši studenti se aktivně  zapojují do řešení projektů, které Katedra organické chemie realizuje. Díky projektům v období 2009 až 2015  nad rámec svých studijních povinností tak měli možnost účasti na:

  • zahraničních odborných stážích na vybraných zahraničních univerzitách
  • tuzemských stážích v institucích zabývajících se vědou a výzkumem
  • zahraničních jazykových kurzech
  • tuzemských kurzech odborné angličtiny
  • interaktivních seminářích lektorovaných zahraničními i tuzemskými odborník

Výsledky výzkumu získané na zahraniční stáži studenti prezentovali před odborným publikem v rámci odborných seminářů katedry.

PropMedChem

BIOTREND   Zahraniční stáže studentů   KOMBICHEM

PRAK   CHEMPHARMNET   TRANSMEDCHEM