EN CZ

KOCh

Výroční schůze KOCH 20. 2. 2016

Výroční_schůze_KOCH_01_16_II

Stejně jako každoročně se i letos konala výroční schůze Katedry organické chemie, na které vedoucí katedry, profesor Hlaváč,  zhodnotil uplynulý rok a představil plány pro rok budoucí.

Seminář k Diplomové práci

Katedra organické chemie zve všechny své zaměstnance i studenty na Seminář k diplomovým pracím v rámcim předmětů OCH/DPI, OCH/DIP1, OCH/DP3 a OCH/DIP3. Semináře, kde budou své dosavadní výsledky prezentovat studenti prvních a druhých ročníků navazujícího magisterského studia se konají pro 1. ročník dne 15. 1.  a pro 2. ročník dne 14.1.2015 vždy v učebně číslo [...]

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný  dne 10. 12. 2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce. Pozvánka_na_seminář_10_12_2015

Pozvánka na seminář dne 27. 10. 2015

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný  dne 27. 10. 2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce. Pozvánka_na seminář_27_10_2015

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný  dne 2. 11. 2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce. Pozvánka_na_seminář_KOCH_2_11_2015

Pozvánka na seminář 29. 9. 2015

prop

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný v rámci projektu PropMedChem dne 29. 9. 2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce. Pozvánka_29_9_2015

Pozvánka na seminář 23. 6. 2015

pozvanka2362015

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný v rámci projektu PropMedChem dne 23. 6. 2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce. Pozvánka na seminář 23.6.2015

Úspěch našich studentů na Studentské vědecké soutěži o cenu děkana 2015

Velký úspěch v letošním ročníku Studentské vědecké soutěže o cenu děkana zaznamenali studenti Katedry organické chemie.   Celkovým vítězem v kategorii CHEMIE se stala studentka Bc. Agatha Barbora Halouzková z oboru Bioorganická chemie a chemická biologie s prací s názvem „Vývoj a optimalizace metod pro stanovení močových a plazmatických metanefrinů“, pod vedením RNDr. Tomáše Guckého, Ph.D.   Další umístění získali [...]

Seminář projektu PropMedChem dne 28.4.2015

Pozvánka_28_4_2015

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný v rámci projektu PropMedChem dne 28.4.2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce.   Pozvánka_28_4_2015  

Seminář Pavel Kočovský dne 2.3.2015

Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci spolu s UMTM a FN Olomouc si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný  dne 2.3.2015. Podrobnosti naleznete v pozvánce.Pozvánka na seminář

Previous Posts